مطب دکتر سامه کشاورزیان

برای ارتباط با مطب دندانپزشکی دکتر کشاورزیان از یکی از روش های ارتباطی زیر و یا فرم ارتباط اقدام نمایید.

خيابان پاسداران
بوستان پنجم
پلاك۵۶، واحد ۲۴
تلفن ١: ۰۲۱۲۲۵۵۱۵۶۵
  • ۰۲۱-۲۲۵۵۱۵۶۵