با ما در ارتباط باشید

مطب دکتر سامه کشاورزیان

برای ارتباط با مطب دندانپزشکی دکتر کشاورزیان از یکی از روش های ارتباطی زیر و یا فرم ارتباط اقدام نمایید.

خيابان پاسداران
بوستان دوم(اخوان)
پايدارفرد(اميرابراهيمی)
كوچه لنگران
پلاك٤، زنگ٣
تلفن ١: ۰۲۱۲۲۵۵۱۵۶۵
تلفن ٢: ۰۲۱۲۲۵۵۸۴۹۵